Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!
 

  

Kvalitetssäkring

Kvalitetsplan och EIO-Q ledningssystem.

Det är vår fasta övertygelse att dokumentation, uppföljning, kontroll och avstämning i samråd med alla i en entreprenad inblandade parter, är avgörande för ett gott slutresultat.

All kvalitetssäkring anpassa till projektstorlek

Såsom medlemmar i EIO (Elektriska Installatörs Organisationen) skall vi enligt föreningens stadgar bl.a.
Erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, etiska och fackmannamässiga principer samt på ett sätt som värnar om branschens anseende samt vid utförande av arbete aktivt verka för att kunden på bästa sätt får sina krav och förväntningar på den färdiga produkten tillgodosedda.

Mölndals El-Entreprenad AB  Ranunkelgatan 3 A  431 32  Mölndal  Tel 031-273005   Fax 031-876777

Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!