Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!
 

  

Elsäkerhetspolicy


  • Företaget skall arbeta för att utforma och utföra säkra samt drifts och skötselvänliga elanläggningar.

 

  • El-arbeten skall utförs av yrkesmän med god erfarenhet av el-arbeten och elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.

 

  • El-materielen skall uppfylla kraven i gällande el-materiel och EMC- föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar.

 

  • Utförda el-arbeten skall kontrolleras under arbetets gång, före spänningssättning och efter spänningssättningen.

 

  • Utförda provningar och kontroller skall dokumenteras genom signerade dokument.

 

  • Allt el-arbete skall utföras så att el-anläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Mölndals El-Entreprenad AB  Ranunkelgatan 3 A  431 32  Mölndal  Tel 031-273005   Fax 031-876777

Koppla av, under tiden så kopplar vi resten!